Aginukraine.com
English Version

Новини | Головна | Контакт | Зворотний Звязок

Новини

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО

Конструкторське бюро Бердянськсільмаш

Голова правління-генеральний 
конструктор, Заслужений машино-
будівник України, Лауреат 
Державної премії України в 
галузі науки і техніки  
Кумпан Віктор Карпович


Адміністративно-побутовий корпус


Виробничий цех КБ  


Дослідно-польова база


Причіпна жниварка ЖВП-4,9 


Навісна зернобобова жниварка ЖЗБ-5


Навісна зернобобова жниварка ЖБВ-4,2М


Платформа-підбирач


Енергозасіб ЕЗС-80 

Конструкторське бюро Бердянськсільмаш можна по праву назвати підприємством-лідером регіону, оскільки воно у своїй галузі є  лідером і в масштабах держави.

      Свій родовід КБ Бердянськсільмаш веде від відділу головного конструктора бердянського  Першотравневого заводу сільгоспмашин (до 1917 року заводу англійця Джона Грівза). Відділ головного конструктора Першотравневого заводу в 1979 р.  міністерством тракторного і сільгоспмашинобудування колишнього Радянського Союзу був перетворений у Головне спеціалізоване конструкторське бюро (ГСКБ) по жниварках. Усі жниварки для роздільного збирання хлібів у колишньому Союзі розроблялися і передавалися на виробництво бердянським ГСКБ. Роздільне збирання, тобто, скошування зернових культур на звал і наступний підбор і обмолот валків, займало в загальному обсягу до 60% від засіяних площ, і всі ці десятки мільйонів гектар хлібів скошувалися валковими жниварками, створеними ГСКБ. Нові часи поставили перед колективом ГСКБ складні задачі адаптації до жорстких умов переходу від планової до ринкової економіки. Керівництво ГСКБ  змогло правильно оцінити обстановку, виробити і здійснити політику, стратегію і тактику збереження організації в умовах розпаду колишніх зв'язків, припинення централізованих (від галузевого міністерства) замовлень і фінансування дослідно-конструкторських робіт. Це вдалось здійснити за рахунок:
  -         реструктуризації конструкторських розробок і власного виробництва;
  -         здійснення активного моніторингу і маркетингу ринку збиральної техніки;
-     росту обсягів виробництва сільгоспмашин за власними розробками і їх реалізації;
  -         технічного переозброєння;
  -         здійснення повної територіальної і виробничої автономності і самодостатності підприємства як самостійної юридичної особи, що була раніше структурним підрозділом Першотравневого заводу;
  -         удосконалення структури керування.

      Інакше кажучи, опора на власні сили дозволила зберегти конструкторсько-виробничий потенціал конструкторського бюро, його  кращі кадри, зберегти виробничі потужності.

      Одночасно з рішенням цих задач відбулася приватизація ГСКБ у результаті чого в 1996 р. воно було перетворено у відкрите акціонерне товариство Конструкторське бюро Бердянськсільмаш з колективною формою власності.

      Проведення зазначених заходів  дало можливість вже в першій половині 90-х років  значно розширити номенклатуру  розробок: поряд з розробкою традиційної продукції валкових жниварок усіх типів і призначень КБ створило ряд  зовсім нових для нього і раніше відсутніх в Україні виробів, таких як: косарки для скошування трав врозстил, набір знарядь до ряду малогабаритних тракторів, стаціонарний очисник вороху зернових культур, валкообертач та інші машини. Справжнім проривом стало створення  в 1995 р. першого українського  зернозбирального комбайна взагалі,  а, зокрема, - першого причіпного комбайна для фермерів Азовець-800 класу 2 кг/с.

      Наявність повноцінного інженерного підрозділу, власного  експериментального і серійного виробництва, дослідно-польової бази  (у с.Нововасилівка, Бердянського району), досвід і висока кваліфікація фахівців дозволили ВАТ КБ Бердянськсільмаш стати в другій половині 90-х років активним учасником виконання державних програм створення й організації  виробництва машин і устаткування для агропромислового комплексу. КБ розроблені змінні жнивні частини жниварки, підбирачі, пристосування для збирання різних культур і інші вироби  для перших  вітчизняних зернозбиральних комбайнів високої продуктивності Славутич, Лан і Обрій.  За  останні роки розроблені і випускаються самим КБ для реалізації споживачам такі вироби 
  -     ряд причіпних жниварок шириною захвату від 4,9 до 9,1 метра; 
  -     ряд модернізованих навісних зернобобових жниварок шириною захвату  3,6; 4,2 і 5м; 
  -     платформи-підбирачі 51-ої модифікації до різних моделей імпортних та вітчизняних комбайнів; 
  -    
пристрій для збирання соняшника 60-ти модифікацій до різних комбайнів.

      Пропонуються також і раніше розроблені машини косарки, жниварка для збирання рису, а також  інш. вироби.

      Ведуться дослідно-конструкторські роботи зі створення нових технічних засобів для збирання рапсу, для подрібнення на полі пожнивних залишків та інш.
       Конструктори підприємства завершують розробку самохідного енергетичного засобу ЕЗС-80 для агрегатування з ним валкових жниварок, косарок та інш. адаптерів. Ця машина замінить нераціонально використовуваний в даний час у якості енергозасобу для валкових жниварок комбайн Нива. У перспективі технологія збирання хлібів засобом очісування їх на корені.

      Обсяги виробництва КБ щорічно зростають. Іде реконструкція підприємства, продовжується  відновлення технологічного устаткування, КБ стабільно працює.

      Очолює колектив КБ Кумпан Віктор Карпович. За 30 років роботи в КБ він пройшов шлях від інженера-конструктора до голови правління - генерального конструктора ВАТ КБ  Бердянськсільмаш.

      За багаторічну плідну роботу в галузі сільгоспмашинобудування йому присвоєне звання Заслуженого машинобудівника України, а за вагомий внесок у створення комбайнів Славутич і Лан Кумпан В.К. став Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки 2001 року. Кумпан В.К. є головою Бердянського Союзу промисловців і підприємців.

      У 2003 р. продукція ВАТ КБ Бердянськсільмаш, що має сертифікати якості, визнана гідною також і суспільного знака якості Вища проба, що присвоюється кращій вітчизняній продукції Східно-Українською академією бізнесу, а Кумпан В.К. одержав міжнародну нагороду знак Золотий Меркурій за особистий внесок в оздоровлення економіки та розвиток інтеграційних процесів.

71122, м. Бердянськ Запорізької обл., вул. Героїв Сталінграда, 5
Телефони: - приймальна: (06153) 1-46-27; 
                   - тел/факс 2-42-78;
                   - відділ маркетингу і збуту: 1-45-72, 1-45-32.
E-mail: bsm@berdyansk.net 

    


Юридичне - Політики Таємності - Остання зміна February 22, 2005 by Becquet's Custom Programming